Disclaimer & Cookies

Meer info over onze disclaimer vind je hier:

Iedere bezoeker van deze website en lezer van onze nieuwsbrieven en iedereen die gebruikt maakt van de informatie die op deze website en nieuwsbrieven aangeboden wordt, gaat akkoord met de voorwaarden die in deze disclaimer genoemd worden.

Algemeen

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Cirkel Vakanties
De website en nieuwsbrieven worden door de afdeling Marketing & Communicatie van Cirkel Vakanties beheerd. Hoewel deze informatie met zorg samengesteld wordt, is het toch mogelijk dat informatie verouderd of niet (meer) correct is. Cirkel Vakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, en wijst hierbij dan ook alle aansprakelijkheid in dit kader af. Ook aanvaardt Cirkel Vakanties geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de informatie die aangeboden wordt op websites en nieuwsbrieven van derden waar bezoekers via hyperlinks op deze site naar gebracht worden.

Indien u een beschrijving heeft uitgeprint en in een later stadium een boeking maakt, dan wijzen we u erop om op het moment van reserveren notie te nemen van eventuele aanpassingen in het reisschema of reissom op deze website en/of wijzigingen in eventuele ontvangen uitgebreide beschrijvingen. Uiteraard verplicht Cirkel Vakanties zich om eventuele wijzigingen die na een definitieve reservering voorkomen aan de klanten kenbaar te maken conform de algemene reisvoorwaarden. Deze reisvoorwaarden kunt u op deze site raadplegen.

Herroepingsrecht

Particulieren: 
Op het gebruik van de internetsite en nieuwbrieven is het Nederlandse recht van toepassing. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling doet via een Internet site of via de fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Maar dit recht geldt niet voor reisovereenkomsten. Een telefonische of een online boeking wordt als bindend beschouwd. De wet Koop op Afstand is voor het sluiten van reisovereenkomsten niet van toepassing. Reisovereenkomsten zijn een uitzondering op deze wet.

Wijzigingen disclaimer
Cirkel Vakanties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Daarom verdient het aanbeveling dit document geregeld te lezen.

Rechten bezoekers
Bezoekers van de website en lezers van de nieuwsbrief van Cirkel Vakanties kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan informatie die hier aangeboden wordt.

Eigendomsrechten en Copyright ©

Op alle op deze website en nieuwsbrieven aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de geluidsfragmenten, de filmpjes, de merknamen, de logo's en andere materialen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Cirkel Vakanties, tenzij anders vermeldt. Het is verboden materialen of een gedeelte van materialen van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verkopen, te verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, zonder voorafgaande toestemming van Cirkel Vakanties.Niets mag van de website en nieuwsbrief zomaar gekopieerd of nagemaakt worden zonder toestemming van de makers van deze website.

Cookies en Privacy

Het gebruik van cookies
Hier geven we u meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Cirkel Vakanties.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Cirkel Vakanties vraagt geen persoonlijke gegevens van u voor het surfen op onze website. Het klikgedrag van de gebruikers wordt wel geregistreerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de pagina´s die bezocht worden, de muisklikken op de pagina’s, de bestemmingen die opgevraagd worden en vanaf welke pagina onze website weer verlaten wordt, geregistreerd worden. Deze informatie gebruiken wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen aan de wensen van de bezoekers. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. Om deze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. 

Wat is een cookie?
Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.

Afmelden cookies?
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.