Copyright Cirkel Vakanties

Eigendomsrechten en Copyright ©

Op alle op deze website en nieuwsbrieven aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de geluidsfragmenten, de filmpjes, de merknamen, de logo's en andere materialen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Cirkel Vakanties, tenzij anders vermeldt. Het is verboden materialen of een gedeelte van materialen van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verkopen, te verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, zonder voorafgaande toestemming van Cirkel Vakanties. Niets mag van de website en nieuwsbrief zomaar gekopieerd of nagemaakt worden zonder toestemming van de makers van deze website.